Scener I – VII, film loops. 2008

Film and posters, 2007


An attempt to create a moment of dizziness in the confusion between “real” and “representation”. The filming is mostly done in the newly build Danish State Television area – and later “re-filmed” in the studio.

En serie af videoværker og fotografier, der sammenføjer forkellige rum. Arkitektoniske, filmiske og formelt-abstrakte rum samles til sceniske tableauer eller modeller i videosekvenser og fotografier. Rummenes tid og sted fremstilles som en flydende og vægtløs svimmelhed, der på samme tid erfares som forførende og fatal. En genkendelig orden er bragt i uorden for at generere en anden form for orden.

Scene for udsigt, video still.
Scene for opadgående, video still
Scene for intermezzo, video still
Scene for samtale, video still.
Poster. Denmark
Poster. Scene for Securitas