Metro Station Enghave Brygge, København. 2023

Link :

Udsmykning til Københavns Metro, stationen ved Enghave Brygge 2023.

“.. Jeg udskifter eksistende væg-elementer med kunstnerisk bearbejdede elementer. De giver illusionen af at man får et kig ind bag den “facade”der dækker over at man faktisk befinder sig i et hul i jorden. Man kan sige at de elementer jeg sætter ind mimer en blanding af akæologisk fund, geologisk fænomen og science fiction rekvisit (en populær forestilling om fremtiden). De er på den måde syntetiske kostruktioner, der ligner kulturelle aflejringer og derfor giver plads til en forestilling om historisk tid og rum. De elementer jeg sætter ind i stedet er relieffer støbt i beton. I dele af reliefferne er der støbt ind lyslederkabler der fungere som pixels i et billede. Der er altså på samme element både et tre dimentionalt billede (relief støbt i beton) og et digitalt billede (trasmiteret via lyslederkablerne). Elementerne laves i samarbejde med Teknologisk Institut.”