Untitled – Pillar, film loop. 2012

Film, 2012, 02:45 min.


To bevægelser oven på hinanden. Søjlerne i et lokale filmes og projiceres op på de samme søjler, hvorefter de filmes igen. Den dobbelte panorering får det til at ligne, at søjlerne drejer om sig selv. Det ligner umiddelbart noget, der er tegnet i et 3D-computerprogram, men rester af et rum, der ved at falde fra hinanden, dukker op og afslører realplanet.