( video her )
( video her )
( video her )

 

Video still. Seriel koreografi. 2013

 

Video still. Seriel koreografi. 2013

 

Video still. Seriel koreografi. 2013

Installation view. Seriel koreografi. 2013